Skaraventer Project (ITA): Cassandra
Ponedjeljak 24.05.2021. u 18:30
Mjesto: Filmski studio Medika
__________________
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na performans grupe Skaraventer Project iz Italije, u ponedjeljak 24. svibnja 2021. U 18.30 sati. Izvedba ce se održati u prostoru Filmskog studija Medika, Pierottijeva 11. Program je realiziran u sklopu 24. FAKI – Festival alternativnog kazališnog izričaja.
VAŽNO!! VAŽNO!!VAŽNO!!
S obzirom na epidemiološke mjere broj u publici je ograničen i molimo da pošaljete mail na subscena@attack.hr kako bi rezervirali svoje mjesto ili na stranici attack.hr/faki24/
Tijekom izvedbe molimo vas da se pridržavate mjere – nosite zastitne maske, sjedite na predviđenom mjestu i držite potreban razmak. Prije izvedbe upisati ćemo vase podatke i izmjeriti vam temperaturu, stoga ako imate simptome, ostanite doma.
____________________
CASSANDRA
Kasandra je bila princeza od Troje, kći kralja Prijama i kraljice Hekube. Kasandra je opisana kao lijepa i pametna, ali smatrana je ludom. Kasandra je dobila dar proročanstva, ali ju je bog Apolon prokleo tako da se u njezina istinska proročanstva ne bi vjerovalo. Ali, u našem radu Cassandra je eksperiment: želimo pokušati upotrijebiti drevni jezik glavne arkane tarota kako bismo pronašli umjetnički način da dođemo u kontakt sa nesvjesnim svijetom.
VELIKA ARKANA
U okultnim praksama, glavne su arkane aduti paketa tarot karata. Obično postoje 22 takve karte u standardnom pakiranju od 78 karata. Tipično su numerirani od 0 do 21. Svaki glavna arkana prikazuje scenu, uglavnom s osobom ili nekoliko ljudi, s mnogo simboličkih elemenata. Svaki paket tarot karata drugačiji je i nosi različitu konotaciju s umjetnošću, međutim većina simbolike ostaje ista. Podrijetlo tarota nije moguće identificirati jer postoje paktei koje sadrže simbole klasične mitologije, neki sadrže biblijske slike, a druge stižu od srednjovjekovnih alkemičara.
Velika Arkana predstavlja psihološko stanje postulata ili njegove reakcije na životne događaje. Simboli koji se vide na kartama (ili su izvedeni na sceni) su stvari koje predstavljaju druge STVARI, a to su simbolički pojmovi, poput časti ili strpljenja. Simboli izražavaju nevidljivu i nematerijalnu kvalitetu pretvarajući ih u vidljive i opipljive predmete (na primjer: sova je simbol mudrosti).
Večeras ćemo biti most između vaših pitanja i onoga što vam želi reći vaša podsvijest ili psiha.
Ovo je igra i kao i sve igre vrlo je ozbiljna i ima pravila koja osiguravaju koncentraciju:
1 napiši na list jednostavno i učinkovito pitanje
2 nemoj prekrižiti ruke i noge
3 odaberite kartu
4 čekaj, ništa više
_____________________
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Cirkorama, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. SubScena potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja izvedbe te razvija i promovira eksperimentalne strategije za privlačenje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa.
Cjelogodišnji izvedbeni program SubScene počiva na lokalnim, regionalnim i međunarodnim autonomnim, ne-institucionalnim i tržišno neopterećenim produkcijama, koprodukcijama, gostovanjima te rezidencijalnim boravcima umjetnika/ca i umjetničkih skupina.
Program Subscena financijski su omogućili Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.
Festival alternativnog kazališnog izričaja – FAKI međunarodni je susret umjetnika/ca i skupina koje djeluju izvan institucionaliziranih komercijalnih kazališta, a pokazuju kvalitetan umjetnički doseg te potiču mlade izvođače/ice na što osebujniji izričaj.
www.facebook.com/subscena
www.facebook.com/faki.festival/
attack.hr/subscena/
attack.hr/faki24
___________________________________________________________________________
CASSANDRA
Cassandra was a princess of Troy, the daughter of King Priam and Queen Hecuba.Cassandra is described as beautiful and clever, but was considered insane.Cassandra was given the gift of prophecy, but was also cursed by the god Apollo so that her true prophecies would not be believed. But, in our work, Cassandra is an experiment: we want try to use the ancient language of the Major Arcana of Tarots to find an artistic way to get in touch with the unconscious world.
THE MAJOR ARCANA
In occult practices, the Major Arcana are the trump cards of a tarot pack.There are usually 22 such cards in a standard 78-card pack. They are typically numbered from 0 to 21.Each Major Arcanum depicts a scene, mostly featuring a person or several people, with many symbolic elements. Every tarot deck is different and carries a different connotation with the art, however most symbolism remains the same. The origin of the tarot is not identifiable because we have within symbols of classical mythology, some images are biblical and others arrive from the medieval alchemists.
The Major Aracana represent the postulant’s psychological state or his reactions to life events.The symbols you see on the cards (or performed on stage), are things that represent other THINGS, which are other symbolic concepts, such as honor or patience. The symbols give an expression to the invisible and intangible quality translating them into visible and tangible objects (for example: the owl is a symbol of wisdom).
Tonight, we will be the bridge between your questions and what your subconscious or your psyche wants to tell you.
This is a game and like all games is very serious and has rules that provide concentration :
1 write on a sheet a simple and effective question
2 do not cross arms and legs
3 choose a card
4 wait, nothing more.
Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content