⬇️ENGLISH bellow⬇️
Supertoon je međunarodni festival animiranog filma i, od 2021. godine, stripa. Ovaj stripovski novitet na festivalu obogatio je našu scenu za još jedan značajni event koji osnažuje prisustvo stripa, posebno atorskog, te prisustvo autorskih album, časopisa i magazina kroz otvoreni natječaj uslijed kojega se i dodijeljuju i nagrade u navedenim kategorijama.
Moramo i napomenuti da je i sam OHOHOzin#3 nagrađen na Supertoonu 2021. godine kao najbolji magazin!
Više o samom festivalu i njegovoj stripovsko-animacijskoj agendi govoriti će nam Slave Lukarov, a s njim će razgovarati Saša Paprić koji je i sam sudionik Supertoona od kada je stripa na festivalu!
Pridružite nam se u promociji festivala Supertoon u subotu 1.10. u 15:00 sati u dvorištu Medike!
* * *
O festivalu:
OHOHO festival je prostor za kreativnost, stvaralaštvo, diskusiju i razmjenu suvremene strip i ulične umjetnosti umjetnika/ca koji/e stvaraju underground i alternativnu umjetnost prema DIY poetici. Fokus festivala je na recentnoj uličnoj umjetnosti i nezavisnom stripu, a festivalski eventi – crtačke/muralističke akcije, radionice, rezidencija, izložba i razgovori – usmjereni su svima zainteresiranima za medij nezavisnog plakata, grafike, ilustracije i stripa.
Festival nastaje u organizaciji AKC Attack, a umjetnički ga oblikuju četvero hrvatskih umjetnika/ca – Lea Kralj Jager, Marko Dješka, Mario Miličić i Apolonija Lučić.
Su-organizatori: Filip Tomasov i Nadine Labib.
Autor vizualnoga identiteta ovogodišnjeg festivala je Matija Pisačić!
OHOHO 2020. financijski je podržan sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
attack.hr/ohoho-festival/
Vidimo se u AKC Medika, 29.09 – 02.10.
*English*
Supertoon is an international festival of animated films and, from 2021, comics. This comics novelty at the festival has enriched our scene for another significant event that strengthens the presence of comics, especially comic books, and the presence of author’s albums, magazines and magazines through an open competition, as a result of which prizes are also awarded in the mentioned categories.
We must also mention that OHOHOzin#3 itself was awarded at Supertoon in 2021 as the best magazine!
Slave Lukarov will tell us more about the festival itself and its comic-animation agenda, and Saša Paprić will talk to him, who himself has been a participant of Supertoon since the comics were at the festival!
Join us in promoting the Supertoon festival on Saturday, October 1. at 15:00 in the yard of Medika!
* * *
About the festival:
The OHOHO festival is a space for creativity, creation, discussion and exchange of contemporary comics and street art by artists who create underground and alternative art according to DIY poetics. The focus of the festival is on recent street art and independent comics, and the festival events – drawing/mural activities, workshops, residencies, exhibitions, and talks – are aimed at everyone interested in the medium of independent posters, graphics, illustrations, and comics.
The festival is organized by AKC Attack, and is artistically shaped by four Croatian artists – Lea Kralj Jager, Marko Dješka, Mario Miličić and Apolonija Lučić.
Co-organizers: Filip Tomasov and Nadine Labib.
The author of the visual identity of this year’s festival is Matija Pisačić!
OHOHO 2020 is financially supported by the City of Zagreb and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.
attack.hr/ohoho-festival/
See you at AKC Medika, 29.09 – 02.10

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content