⬇️ENGLISH BELLOW⬇️
Knjiga godine strip je od hrvatske autorice stripova Mihaela Erceg koji nudi 365 strip-karikatura koje iz dana u dan duhovito pričaju o našem mentalitetu i podučavaju o poznatim i nepoznatim spomen-danima.
Knjiga je zasnovana na projektu „Na dobro van doša“ u kojem je autorica svakodnevno crtežom komentirala svjetske datume. Iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec tijekom 365 dana autorica karikaturom bilježi razne praznike, poznate i manje poznate datume poput Dana svijesti o osobnim trenerima, Dana slamkica, Dana šlaga, Dana svježeg povrća, Dana wc papira, Svjetskog dana caps locka ili Dana selotejpa… i koristi ih za duhovite komentare svakodnevnih situacija iz dalmatinskog života.
Većina radova objavljena je tijekom protekle godine na društvenim mrežama i portalu DalmacijaDanas.hr kroz rubriku „Na dobro van doša“, no u knjizi je dodano više od 80 novih radova.
Ovim izdanjem, kao najmlađa, Mihe se uspješno pridružuje Sonji Gašperov i Tisji Kljaković Braić u stvaranju splitske ženske karikaturističke scene.
Sa Mihaelom će razgovarati moderator Darko Josipović.
Pridružite nam se u promociji stripa Knjiga godine u petak 30.9. u 18:00 sati u dvorištu Medike!

* * *
O festivalu:
OHOHO festival je prostor za kreativnost, stvaralaštvo, diskusiju i razmjenu suvremene strip i ulične umjetnosti umjetnika/ca koji/e stvaraju underground i alternativnu umjetnost prema DIY poetici. Fokus festivala je na recentnoj uličnoj umjetnosti i nezavisnom stripu, a festivalski eventi – crtačke/muralističke akcije, radionice, rezidencija, izložba i razgovori – usmjereni su svima zainteresiranima za medij nezavisnog plakata, grafike, ilustracije i stripa.
Festival nastaje u organizaciji AKC Attack, u suradnji sa Komikazama, a umjetnički ga oblikuju četvero hrvatskih umjetnika/ca – Lea Kralj Jager, Marko Dješka, Mario Miličić i Apolonija Lučić.
Su-organizatori: Filip Tomasov i Nadine Labib.
Autor vizualnoga identiteta ovogodišnjeg festivala je Matija Pisačić!
OHOHO 2020. financijski je podržan sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Vidimo se u AKC Medika, 29.09 – 02.10.

*English*
The book of the year is a comic by the Croatian comic author Mihaela Erceg, who offers 365 comic-caricatures that humorously talk about our mentality day by day and teach about known and unknown memorial days.
The book is based on the project “Na dobro van doša” in which the author commented on world dates with daily drawings. From day to day, from month to month for 365 days, the author caricatures various holidays, well-known and lesser-known dates such as Personal Trainer Awareness Day, Straw Day, Whipped Cream Day, Fresh Vegetable Day, Toilet Paper Day, World Caps Lock Day or duct tape… and uses them for witty comments on everyday situations from Dalmatian life.
Most of the works were published during the past year on social networks and on the DalmacijaDanas.hr portal through the section “For the good out of the dosha”, but more than 80 new works have been added to the book.
With this edition, as the youngest, Mihe successfully joins Sonja Gašperov and Tisja Kljaković Braić in creating Split’s female cartoonist scene.
Moderator Darko Josipović will speak with Mihaela.
Join us in the promotion of the comic Book of the Year on Friday, September 30. at 18:00 in the courtyard of Medika!
* * *
About the festival:
The OHOHO festival is a space for creativity, creation, discussion and exchange of contemporary comics and street art by artists who create underground and alternative art according to DIY poetics. The focus of the festival is on recent street art and independent comics, and the festival events – drawing/mural activities, workshops, residencies, exhibitions, and talks – are aimed at everyone interested in the medium of independent posters, graphics, illustrations, and comics.
The festival is organized by AKC Attack, in cooperation with Komikaza, and is artistically shaped by four Croatian artists – Lea Kralj Jager, Marko Dješka, Mario Miličić and Apolonija Lučić.
Co-organizers: Filip Tomasov and Nadine Labib.
The author of the visual identity of this year’s festival is Matija Pisačić!
OHOHO 2022 is financially supported by the City of Zagreb and the Ministry of Culture and media of the Republic of Croatia.
See you at AKC Medika, 29.09 – 02.10

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content