English

AKC Medika već je više od deset godina formalno nepriznata a u praksi prepoznata utvrda nezavisne kulture i jedino utočište brojnim volonterkama i volonterima, umjetnicima i umjetnicama, aktivisticama i aktivistima, kulturnim radnicima i radnicama koji/e u nedostatku druge adekvatne kulturne infrastrukture (tj. drugog nezavisnog kulturnog centra s mnogobrojnim i pristupačnim atelierima/studijima/dvoranama) – nemaju druge opcije za svoj rad u kulturi, volonterske aktivnosti i/ili umjetničku djelatnost. Kompleks je kao i većina starijih građevina u centru grada pretrpio znatna oštećenja u potresu koji je pogodio grad Zagreb 22.3.2020., čime je dio prostora za kulturu postao privremeno ili trajno neupotrebljiv. Obzirom na činjenicu da je kompleks AKC Medika u vlasništvu Grada Zagreba koji već godinama korisnicima centra naplaćuje mjesečni najam, Grad Zagreb je i jedina stranka ovlaštena i obvezna izvršiti radove s ciljem popravka bivše tvornice Medika. Svaka daljnja odgoda sanacije zgrade potencijalno će rezultirati trajnom neupotrebljivošću pojedinih oštećenih dijelova i tako izbaciti velik dio nezavisne kulturne scene na ulicu, bez ikakve alternative za nastavak njihove (vaše i naše) djelatnosti.

AKC Medika u 2020. broji 223 ČLANA/ICE i DIREKTNA KORISNIKA/CE, pripadajući kulturni programi godišnje prosječno broje do 35.000 KRAJNJIH KORISNIKA/CA u oko 200 do 400 DOGAĐANJA SVAKE GODINE (prema evidenciji iz 2019. i ranijih godina).

Osim što je hitna sanacija ključna za zaustavljanje propadanja dijelom već oronulog kompleksa, također je neophodno da Grad Zagreb odmah prestane s daljnjom naplatom naknade za korištenje prostora za dijelove kompleksa koji su izvan upotrebe. Naknada za uporabu neuporabljivog gradskog prostora logički je besmislena i ostvaruje se na štetu korisnika koji, obzirom na nemogućnost obavljanja djelatnosti i/ili provedbe programa – nisu u mogućnosti pokrivati troškove naknade za korištenje. Kao razlog naplate naknade za korištenje privremeno neupotrebljivog prostora – Grad Zagreb navodi nepostojanje “ugovora o najmu” za koji su korisnici AKC Medika podnijeli zahtjev još 2015. godine, a Grad Zagreb ga do sada još nije ispostavio, niti neće, sve dok prostor ne zadovoljava minimalne uvjete protupožarne sigurnosti (koje pak u ovom slučaju može osigurati samo sam vlasnik – Grad).

Nalaz preliminarnog pregleda statičara_ki volontera_ki u AKC Medika, Pierottijeva 11, Zagreb, travanj 2020.

Obrazloženje

U zagrebačkom potresu koji se dogodio 22. ožujka 2020.1The Zagreb (Croatia) M5.5 Earthquake on 22 March 2020; Markušić, Stanko, Korbar, Belić, Penava, Kordić, uz mnoge druge privatne i javne te kulturne prostore2Bilanca jedne katastrofe, Kulturpunkt 28.03.2020., znatno je oštećeno 6 prostora u kompleksu AKC Medika3Ostaje li Medika?, Kulturpunkt 07.04.2020.. Jedini subjekt kojem je pravno dopušteno raditi popravke jest vlasnik zemljišta i kompleksa – Grad Zagreb – čiji su uredi o šteti nastaloj potresom – obaviješteni pisanim putem i službenom prijavom štete4Javni poziv za prijavu štete na imovini, Grad Zagreb, 25.03.2020. 27. ožujka 2020, te tijekom narednih mjeseci i čitavim nizom poziva5Odmah po potresu u ožujku, u travnju, sredinom svibnja, sredinom lipnja, krajem lipnja, početkom srpnja od strane predstavnika/ca i članova/ica organizacija koje djeluju u AKC Medika. Čak i u vremenu koje je prethodilo potresu – redovno održavanje oronulih zgrada kompleksa od strane vlasnika (Grad Zagreb) i upravitelja zgrade (GSKG) potpuno je izostajalo, popravci su izvođeni parcijalno ili su unatoč pozivima i molbama korisnika prostora – odgađani i po nekoliko godina.

Radi utjecaja atmosferilija i programskih ožiljaka koji nastaju na zagrebačkoj kulturnoj sceni6Potencirana krhkost nezavisne kulture, Kulturpunkt, 15.04.2020. uslijed nemogućnosti korištenja prostora šteta je svakoga dana sve veća, a datum i opseg sanacije štete u AKC Medika još uvijek nisu utvrđeni, iako kao korisnici navedeni u kulturnoj strategiji Grada Zagreba7RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb, kolovoz 2017. kontinuirano kontaktiramo gradske službe. Apeliramo na odgovorno i žurno djelovanje vlasnika prostora (Grad Zagreb – Služba za imovinsko pravne poslove8Grad Zagreb – Adresar) i GSKG (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo9GSKG – Kontakti ) kao nadležne službe za upravljanje zgradom AKC Medika10 Zaključak sjednice skupštine GZ, 23.11.2018., KL:944-02/18-02/275 URBR:251-03-02-18-2 te Obrazloženje , da u što kraćem roku i bez daljnje odgode pristupe pregledu i popravku prostora i osiguranju tehničke ispravnosti kompleksa na lokaciji Pierottijeva 11 i Jukićeva 12 (br. k.č. 2869/1, 2869/3 i 2869/6) kako bi omogućili daljnji rad svih članova i članica te sigurnost korisnika i korisnica prostora Autonomnog kulturnog centra Medika te čitavog susjedstva.
Ulaz u kompleks Autonomnog kulturnog centra Medika, ožujak-svibanj 2020.

Globalna pandemija COVID-19

Obzirom na ozbiljnost globalne pandemije i sukladno nacionalnim epidemiološkim preporukama, AKC Medika zatvorio je svoj prostor javnosti i time u tijeku gotovo čitavog kvartala – u svrhu zaštite svoje zajednice jednoglasno obustavio svoje aktivnosti samofinanciranja i javnih programa, integralnih za financijsko ispunjavanje troškova prostora. Za administrativne troškove pomoć dobrodošle su mjere HZZ-a kojima je korisnik bio AKC Attack; pojedini umjetnici/e korisnici/e su krizne podrške Ministarstva kulture RH; projektne dotacije za javne potrebe u kulturi osigurane u 2020. – namijenjene su isključivo aktualnim programskim aktivnostima (materijalnim i/ili putnim troškovima, autorskim honorarima i sl.), dok su dotacije Grada Zagreba neizvjesne – za programski rad udrugama je do 3. kvartala isplaćeno tek 25-50% ugovorenih sredstava11Torjanac o odluci Skupštine: To je nezapamćen udar na zagrebačku kulturu, N1, 14.05.2020. .

Korisnici prostora AKC Medika u jeku posebnih okolnosti radi pandemije12Prve mjere za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Zagreba, GZ, 20.03.2020. oslobođeni su isključivo obveze plaćanja troškova komunalne naknade (2,335.30kn/mj), ali ne i naknade za mjesečne režijske troškove (struja, voda i čistoća, prema prosjeku iz 2019. za isti kvartal ~4800-5500kn/mj, a podmiruju se prema ključu – AKC – 37%, Cirkorama 5%, SP11 58%) koji su u vrijeme pandemije iznosili 6,250.00kn u ožujku, 3.765,39kn u travnju i 3.582,85kn u svibnju, sveukupno 13.598,24kn. Istovremeno, unatoč nemogućnosti korištenja prostora u situaciji prirodne nepogode potresa13Zaključak o proglašenju prirodne nepogode, GZ, 25.03.2020. – obveza plaćanja “naknade za korištenje bez valjanog pravnog osnova” (s osnova korištenja prostora bez sklopljenog ugovora14Očitovanje na molbu, 10.06.2020., KL:372-02/2020-01/21, URBR: 251-14-32/209-20-9 ) ostala je postojanom15Financijsko opterećenje jednako iznosu jedne dvadesetpetine sveukupnog oslobođenja plaćanja zakupnine za udruge/OCD koje koriste gradske prostore temeljem ugovora sklopljenih s Gradom Zagrebom: Dosadašnje aktivnosti Grada Zagreba; u: Aktivnosti GZ vezane uz sanaciju štete nastale od potresa, lipanj 2020. , radi nemogućnosti ishodovanja valjanih ugovora o najmu s vlasnikom prostora – Gradom Zagrebom a što su udruge korisnici prostora AKC Medika zatražile još 2015. godine16Zamolba za rješavanjem prostornih potreba udruge Autonomni kulturni centar, 2015.. Korisnici prostora (a Medika nije usamljen slučaj17Grad Zagreb izglasao ukidanje mjera pomoći kulturnom sektoru, Vox Feminae, 15.05.2020.) utoliko su obvezni i tijekom pandemije plaćati naknadu za korištenje prostora (za AKC Medika definiranu 2017. godine, a koja iznosi 1.00kn/m2 + PDV, točnije 3,355.31kn mjesečno za 2684.25m2).

U periodu vrata zatvorenih radi pandemije i prostora oštećenih potresom, otkazanih ili odgođenih programa, bez ikakve financijske podrške za troškove održavanja i/ili popravke prostora, i sa smanjenom ili posve isključenom mogućnosti samoprihodovanja – korisnice i korisnici AKC Medika samo u periodu ožujak-lipanj 2020. platili su razne naknade za korištenje prostora u iznosu 23.664,17kn.

Regularni proljetni mjesečni troškovi prostora AKC Medika (zbirni stupac “2019”), i osnovni mjesečni izdaci za potresom oštećen kompleks te većinski u vrijeme strogih epidemioloških mjera (zbirni stupac “2020”)

Zagrebački potres 2020.

Oštećenja uzrokovana potresom18Pregled oštećenih objekata u potresu u vlasništvu Grada Zagreba – AKC Medika – znatna su ali saglediva; centrirana su u južnim objektima kompleksa i distribuirana na prostore AKC, Cirkorame i SP11, što, u izostanku popravka – potencijalno dugoročno ili u potpunosti onemogućuje daljnji rad članova/ica navedenih organizacija, a ugovorene projektne aktivnosti čini neizvjesnima i iznimno organizacijski prekarnima za čitav niz u program uključenih umjetnika/ca. U potresu su nastala i oštećenja azbestnih19Azbest: utjecaj na zdravlje i zaštita, HZJZ, 28.11.2018. krovnih pokrova objekata u zajedničkom dvorišnom prostoru Pierottijeve i Jukićeve ulice, a koje u izostanku sanacije (tj. pri odgodi uklanjanja u periodu većeg broja manjih potresa) predstavljaju izravnu zdravstvenu opasnost za cijelo susjedstvo20ISPITNI IZVJEŠTAJ br. 220069-A/1 – o određivanju prisutnosti azbestnih vlakana u krutom uzorku (AKC Medika), 27.04.2020.. Pojedini prostori u iščekivanju sanacije nesigurni su za rad, uz strukturu ugrožen je i interijer tih prostora, kao i dugo prikupljana oprema koju iz niza razloga (brojnost, osjetljivost, veličina, kompleksnost) nije moguće premjestiti na drugu lokaciju. Uslijed štete nastale potresom stopirane su i iznimno važne infrastrukturne sanacije ranije dugo zagovarane pri GSKG (znatna oštećenja dvaju krovova i pripadajuće vodne štete koje su uz nekolicinu umjetničkih ateliera posve uništile zidove čak dvaju sanitarnih čvorova potrebnih za adekvatne uvjete za rad korisnika), a koje bi omogućile poboljšanje kvalitete prostora i osiguravanje osnovnih higijenskih uvjeta za korisnike/ce i posjetitelje/ice centra.

Za ilustraciju – sudeći prema dostupnim meteorološkim podacima – samo u tromjesečnom periodu od dana nastanka štete (22. ožujka) do 22. lipnja 2020. – samo u jedan oštećeni prostor (tavanski prostor prostorije “Hacklab01”) s većim (ali ne najvećim) oštećenjem (azbestnog) krova (oštećenje dimenzije ~5.68m2) – prodrlo je preko 1000 litara kišnice21Točnije, ~1300l; Informacije, relevantne za područje Zagreb – Maksimir – preuzete 29.06.2020. s DHMZ [Državni hidrometeorološki zavod – XML za korisnike] u skladu s Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia te stranice Meteo-info).

Radi vezanosti građevina i intenziteta štete AKC Medika – niti jedan od potresom znatno oštećenih dijelova nije moguće privremeno zaštititi niti popraviti u Do-It-Yourself aranžmanu.
Prostori Hacklab01, Sandokan HiFi, DZIU te HZZO – travanj 2020., mjesec dana od potresa i nastanka štete

POSLJEDICE ODGAĐANJA SANACIJE

Dosadašnjim odgađanjem datuma popravka prostora oštećenih potresom (a istovremenim naplaćivanjem cjelovitih troškova režija i punog iznosa troškova korištenja)  – održava se prekarno stanje AKC Medika te krizno stanje zagrebačke kulture

   • prekinut je kontinuitet dosadašnjeg djelovanja i intenzivirana neizvjesnost nastavka rada čitavog niza pojedinaca/ki, organizacija i kolektiva u kulturi i civilnom sektoru
   • otežan je (a ponegdje i potpuno onemogućen) individualni i kolektivni rad u kulturi
   • oštećeni su prostorni resursi nezavisne kulture i mogućnost njihova održavanja
   • oštećene su kvaliteta i kvantiteta niza nekomercijalnih i inkluzivnih programa
   • klasični umjetnički mediji i izričaji primorani su na transformaciju u katkad nepristupačnu i trenutno prezasićenu digitalnu sferu
   • ugrožena je socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene

U slučaju daljnjih odgoda sanacije štete nastale potresom (u AKC Medika ali i drugim ugroženim prostorima nezavisne kulture)

   • izgubljeni pristupačni uredi neprofitnih organizacija te atelieri za velik broj umjetnika/ca (samo u 2020. i AKC Medika – 90ak umjetnika/ca)
   • oštećen i/ili onemogućen iznimno velik broj umjetničkih djela i instalacija (nemoguće kvantificirati)
   • uništena zajednica jedinstvenog AKC Medika nastala 2009. (u 2020. 203 redovna korisnika/ce u 21 likovnom atelieru, 5 izvedbenih dvorana, 2 galerijska prostora, 3 glazbena studija, 2 tehničke radionice, 1 knjižnici, 1 hacklabu i 2 ureda)
   • onemogućena kulturna razmjena i mobilnost među metropolom RH i drugim hrvatskim gradovima, regionalnim i inozemnim centrima alternativne suvremene kulture
   • onemogućen niz nekomercijalnih i inkluzivnih programa suvremene kulture (u prosjeku 400 godišnje)
   • oštećena je socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene

U slučaju potpunog izostanka sanacije (a uslijed čega će, vrlo brzo prostori potpuno degradirati), Grad Zagreb i GSKG će uzrokovati štetu koja će se eksponencijalno produbiti u čitavu kulturnu sliku RH te stvoriti uvjete za dugoročnu krizu koja će dugotrajno biti vidljiva na međunarodnoj i interdisciplinarnoj razini

   • uništen velik broj međunarodno priznatih i relevantnih inovativnih projekata, festivala, suradnji (posljedice čega nije moguće kvantificirati; samo pri udruzi AKC “Attack!” 22 dugoročna projekta22Projekti – AKC Attack te desetak programskih linija kolektiva aktivnih u DZIU23Projekti – Udruga Cirkorama, DZIU Medika – Arhiva događanja)
   • gotovo u cijelosti prekinuta kulturna razmjena i mobilnost među metropolom RH i drugim regionalnim ili inozemnim centrima alternativne suvremene kulture
   • uništen najveći centar za umjetničke boravišne i produkcijske rezidencije u RH
   • uništena socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene
   • degradirana kvaliteta, utjecaj i reputacija kulturnog života i umjetničkog stvaralaštva RH
   • potenciran nestanak RH i Zagreba sa međunarodne teorijske i prisustvene mape niza suvremenih umjetničkih, kulturnih praksi i praksi zajednice AKC Medika:
    – scena alternativne analogne i digitalne eksperimentalne glazbe,
    – slobodarska knjižnica i sajam anarhističke literature,
    – zajednica novomedijske glitch umjetnosti i etičkog haktivizma,
    – scena cirkuskih i suvremenih izvedbenih umjetnosti,
    – suvremena domaća regionalno relevantna alternativna strip produkcija i izdavaštvo,
    – alternativna kazališna i filmska produkcija i kritika,
    – inicijative LGBTIQ i feminističkog aktivizma,
    – praksa održivog i DIY življenja te kulture zdravlja,
    – intermedijski/multimedijski/transmedijski festivali,
    – vaninstitucionalne tehničke, umjetničke i aktivističke edukacije,
    – vaninstitucionalne tribine o kulturnoj produkciji, umjetničkoj sceni, nezavisnom izdavaštvu, političkoj angažiranosti, …
    – iskustvo horizontalnog odlučivanja i neprofitnog kulturnog stvaralaštva
    – primjer horizontalne prakse participativnog upravljanja prostorom zajednice

Na ovu temu istupamo tek u srpnju 2020. jer smo, iako nam je naš prostor slobode silno bitan, kao kolektiv vrlo brzo po potresu odlučili da ne želimo uslijed ovako destruktivne prirodne nepogode – nametati pitanje opstanka kulturnog centra – kao direktnu opstrukciju rješavanju životno urgentnijih pitanja sanacije bolnica, škola, izgubljenih domova. Željeli smo dati vremena prostoru potrebitijih. Kako je prošlo četiri mjeseca po potresu i popravak AKC Medika odgađan je već triput24Datum početka sanacije triput je odgađan – sa inicijalne usmeno izrečene procjene početka u sredini lipnja pomaknut je na sredinu srpnja i do datuma zaključenja ovoga teksta na sredinu kolovoza 2020. – smatramo da je krajnje vrijeme za naš prostor.

Unatoč velikoj medijskoj pozornosti i afirmaciji javnosti25Medika ostaje!, Kulturpunkt, 12.05.2017. te pozitivnim rezultatima kampanje “#medikaostaje”26Medika ostaje! – AKC Attack, AKC, 09.05.2017. koju je svojim potpisom podržalo više od 1100027Petition · Medika ostaje!, Change.org, svibanj 2017. lokalnih, regionalnih i inozemnih umjetnika/ca, kulturnih radnika/ca i ljubitelja/ica nekomercijalne, neelitističke umjetnosti i nezavisnog stvaralaštva – nastavljen je višegodišnji proces sustavne prakse srozavanja kvalitete infrastrukture te ignoriranja mjesta nezavisne kulture u gradu Zagrebu. Sa tugom konstatiramo da se od 2017. do 2020. nije promijenilo mnogo .
AKC Medika, svibanj 2017., fotografija: B. Vukosav28Bandić je htio iseliti Mediku i onda odustao. Ove fotke pokazuju dan u kulturnom centru i zašto je bitan, Telegram.hr, 12.05.2017.

KORISNICI AKC MEDIKA

AKC

Autonomni Kulturni Centar (AKC) je nestranačka, neprofitna, nevladina udruga građana/ki koja djeluje u području izvaninstitucionalne kulture i mladih. Udruga djeluje po “uradi sam” principima, stvara kulturnu, političku i ekonomsku alternativu te njeguje aktivistički pristup i osigurava javni prostor za stvaranje i djelovanje svima koji kreativnim izričajem odbijaju biti dio mainstreama, a žele sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini koje vode slobodnom društvu. AKC od 1997. godine pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni organizacijom samostalnih i partnerskih projekata koji se realiziraju na razini cijele Hrvatske i inozemstva u formi umjetničkih festivala, alternativnih koncertnih događanja, filmske i kazališne produkcije, galerijskog programa, knjižnice te besplatnih edukativnih sadržaja. Od 2009. AKC upravlja društveno kulturnim centrom AKC Medika, aktivnim u području civilnog društva, subverzivne umjetnosti i aktivizma.
attack.hr/

Broj korisnika/ca programa AKC u 2019. je 11168; od čega više od 5000 korisnika/ca koji/e spadaju u skupinu mladih, 156 direktnih korisnika/ca koji/e spadaju u skupinu djece, 85 direktnih korisnika/ca u skupini tražitelja/ca azila ili osoba u integraciji, 1000 pripadnika/ca različitih supkultura (punk, hip hop, trance, dub) u svojstvu članova/ica te posjetitelja/ica. Među navedenim korisnicima/cama nalazi se: 127 vizualnih umjetnika/ca, 80 izvedbenih umjetnika/ca, 23 pripadnika/ce nezavisnih kolektiva, 520 glazbenika/ca, 115 glazbenih producenata/ca, 47 Dj-a/ica, 15 lokalnih promotora/ica, te 4000 posjetitelja (pretežno publike iznad 30 godina) naših glazbenih programa, izložbi, i edukativnog programa.

U 2019. godini AKC je realizirao ukupno 192 aktivnosti, od čega 41 koncert, 36 partyja, 22 performansa i izvedbe predstava od kojih 5 nastalih kroz program rezidencija, 15 diskurzivnih programa, 24 izložbe, 38 programa edukativnih radionica, 2 filmska programa uz jednu filmsku rezidenciju, jednu koprodukciju filma, dvije radio emisije i 5 višednevnih festivala.

ČLANOVI/CE i SURADNICI/E (2020.): 103
POSJETITELJI/CE i KORISNICI/E (godišnje): +15000
PROJEKTI i AKTIVNOSTI (godišnje): ~200-250

 

CIRKORAMA

Cirkorama je kolektiv koji se bavi promicanjem cirkuske umjetnosti kroz edukacije, predstave, performanse, ulične akcije i različita događanja. Njegovi osnivači su među prvima, kao dio neformalne skupine Nova loža lude mame Autonomnog kulturnog centra Attack!, doveli žongliranje i hodanje na štulama na ulice hrvatskih gradova. Nakon žongliranja i štula uslijedile su akrobacije na svili, trapezu, ringu, partner akrobacije, klaun tehnika kao i projekti koji promoviraju i razvijaju suvremeni cirkus: Laboratorij cirkuske umjetnosti, Traži se cirkus!, Program udruge Cirkorama, Šareno kretanje klauna, Vol UP (u partnerstvu s Crvenim križom) kao i projekti međunarodne suradnje: Cirkobalkana, Cirkobalkana platforma, Circus pedagogy for youth workers… Kroz projekt Laboratorij cirkuske umjetnosti od 2009. godine kolektiv kontinuirano organizira edukacije svih zainteresiranih za cirkusku umjetnost i vještine, kao i stručne obuke cirkuskih pedagoga. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s cirkuskim organizacijama u Srbiji i Francuskoj nastao je regionalni projekt CirkoBalkana. Postavljanjem cirkuskog šatora kao neovisnog edukacijskog i izvedbenog prostora na različite lokacije Cirkorama sa suradničkim organizacijama radi na širenju i osnaživanju cirkuske scene u regiji.
cirkorama.org

Ukupan broj izravnih korisnika/ca velike dvorane DZIU na dnevnoj bazi iznosi cca 10-15 osoba, dok je ukupan broj korisnika dvorane cca 50 osoba – od toga je 25 osoba aktivnih članova udruge Cirkorama, a 20 je osoba koje koriste dvoranu u članstvu Saveza građanki i građana SP11 i AKC Attack!. Tijekom perioda jedne godine DZIU može biti korištena za preko 5000 individualnih termina korisnika/ca. Naši krajnji korisnici – posjetitelji – broje u prosjeku oko 10ak po edukaciji te 30 po prezentaciji i 50 po izvedbi; ukupno u prosjeku 1000 godišnje.

U periodu od početka 2019. do ožujka 2020. realizirali smo 19 različitih edukacijskih ili prezentacijskih programa – 5 serija cirkuskih edukacija, 4 prezentacijska programa, 3 rezidencijalna programa, 4 postava izložbe, 2 javna predstavljanja, 1 projektno gostovanje. Mnogo programa otkazano je radi globalne pandemije COVID-19.

ČLANOVI/CE i SURADNICI/E (2020.): 30
POSJETITELJI/CE i KORISNICI/E (godišnje): +6000
PROJEKTI i AKTIVNOSTI (godišnje): ~20-30

 

SP11

Savez udruga i građana/građanki Pierottijeva 11 – SP11 okuplja organizacije nezavisne kulture i mladih, organizacije za zaštitu ljudskih prava, umjetničke organizacije i umjetnike, LGBTIQ organizacije, sportske klubove, sportsko-rekreacijske organizacije, neformalne SP11 inicijative i fizičke osobe. Svrha Saveza je omogućavanje uvjeta za produkciju različitih sadržaja. Uz to, javnim zagovaranjem za promjenom institucionalnog i socio-kulturnog okvira radi na poboljšanju uvjeta djelovanja u polju nezavisne kulture, mladih, sporta, zdravlja i ljudskih prava. Uz te, ostali ciljevi obuhvaćaju i osnaživanje suradnje i iniciranje zajedničkih programa udruga, umjetničkih organizacija, neformalnih inicijativa i fizičkih osoba uz zagovaranje i promicanje principa  uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje u široj zajednici. Kako bi to sve uspješno i ostvario, Savez kontinuirano radi i na uspostavljanju efikasne i neprekinute komunikacije, informiranju i edukaciji udruga, te međusektorskoj suradnji. Područja djelovanja SP11 su kultura i umjetnost, ljudska prava, demokratska politička kultura, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, okoliša i prirode te sport.
fb.me/SUGP11/

Samo u razdoblju 2019. do prvog kvartala 2020., članovi i članice Saveza u AKC Medika organizirali su više od 100 javnih kulturnih događaja. U tom periodu, spomenute programe posjetilo je više od 14000 posjetitelja.

U periodu od siječnja 2019. do ožujka 2020. godine programe i malu dvoranu DZIU koristilo je i/ili posjetilo oko 1000 korisnika i posjetitelja; kroz programe Mikro (i podkategorije) organizirano je 52 programa uključujući izložbe, projekcije i nastupe oko 150 autora i izvođača, a koje je posjetilo oko 7000 posjetitelja; u dvorani Surogat održano je 43 događaja, a program je posjetilo oko 6000 posjetitelja.

ČLANOVI/CE i SURADNICI/E (2020.): 90
POSJETITELJI/CE i KORISNICI/E (godišnje): ~14000
PROJEKTI i AKTIVNOSTI (godišnje): ~100

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content