~ english bellow ~
Subscena & 26. FAKI predstavljaju:

Večer urbane poezije: Radical Love
Infoshop Pippilotta, Pierottijeva 11
23. svibnja 2023 u 21:30

Večer urbane poezije, improvizacija, slama, izražavanja i gesta oko festivalske teme “RADIKALNA LJUBAV”.
Dođite sa pjesmom, poezijom, krikom ili bilo čime drugim što usudi prihvatiti ljubav kao društvenu i političku transformacijsku silu.
U kojoj mjeri radikalna ljubav čini poseban oblik otpora?
Kako je radikalna ljubav predstavljena u povijesti, narativima i tradicijama?
Kako se radikalna ljubav izražava u društvenim, materijalnim i virtualnim svjetovima?
Kako se radikalna ljubav može prakticirati u kreativnom procesu i na pozornici?
Kako možemo prakticirati ljubav u
trenutnom sociopolitičkom ozračju?
Kako se radikalna ljubav isprepliće sa svim vrstama pokreta za socijalnu pravdu – rodna ravnopravnost, rasna pravda, migracije, zdravstvena pravda, klimatske promjene, ekonomska pravda, itd.?
Kako radikalna ljubav može pomoći uravnoteženju naših vlastitih potreba, potreba društva i planeta?
Kako nas radikalna ljubav može odvesti prema zori queer utopije u kojoj svatko može ponovno otkriti sebe izvan kolonijalizma, patrijarhata, kapitalizma i obvezujuće cis-hetero-normativnosti?
Kako radikalna ljubav može pokazati putove liječenja traume nanijete od strane represivnih sustava?
Kako radikalna ljubav može izraziti solidarnost s potlačenim grupama?
Kako radikalna ljubav može povratiti tijelo i intimnost?
Kako erotiku možemo koristiti kao izvor osnaživanja?
Kako se radikalna ljubav manifestira između generacija?
Kako radikalna ljubav može izazvati status quo i ojačati naše razumijevanje zajednice?
Postoje li granice radikalne ljubavi?
Vizual izradila Elsa Mourlam
__________________________________
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Cirkorama, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. SubScena potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja izvedbe te razvija i promovira eksperimentalne strategije za privlačenje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa.
Cjelogodišnji izvedbeni program SubScene počiva na lokalnim, regionalnim i međunarodnim autonomnim, ne-institucionalnim i tržišno neopterećenim produkcijama, koprodukcijama, gostovanjima te rezidencijalnim boravcima umjetnika/ca i umjetničkih skupina.
Program Subscena financijski su omogućili Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ministarstvo kulture i medija RH, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.
~ english ~
An open mic night of improvisations, slams, expressions and gestures around the festival theme “RADICAL LOVE”.
Come with a song, a poem, a scream or anything else that dares to embrace love as a social and political transformative force.
To what extent does radical love constitute a particular form of resistance?
How is radical love represented in history, narratives and traditions?
How is radical love expressed in social, material and virtual worlds?
How can radical love be practiced in a creative process and on stage?
How can we practice love in the current socio-political climate?
How does radical love intertwine with all kinds of social justice movements – gender equality, racial justice, migration, health justice, climate change, economic justice, etc.?
How can radical love help to balance our own, the society’s and the planet’s needs?
How can radical love lead us to the dawn of a queer utopia where everyone can rediscover themselves beyond colonialism, patriarchy, capitalism, and compulsory cis-hetero-normativity?
How can radical love show ways to heal the trauma inflicted by oppressive systems?
How can radical love express solidarity with oppressed groups?
How can radical love reclaim one’s body and intimacy?
How can eroticism be a source of empowerment?
How does radical love manifest itself between generations?
How can radical love challenge the status quo and strengthen our understanding of community?
Are there limits to radical love?
Visual by Elsa Mourlam
Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content