/’fu:bar/ je godišnje festivalsko okupljanje fokusirano na multimedijsku reinterpretacijsku umjetnost s temom greške. Sedmodnevni festivalski program počinje prve subote u listopadu, kada na više zagrebačkih i mrežnih lokacija ugošćuje umjetničke rezidencije i radionice, prikazuje raznovrsna predavanja, razgovore i performanse te predstavlja skupnu izložbu.

I u 2021. većina programa odvija se online, a djela će biti predstavljena u fizičkim i online izložbenim prostorima. Široko postavljena tema ovogodišnjeg festivala usmjerena je dokumentiranju, kontekstualizaciji i proširivanju raznih oblika ODRŽIVOSTI digitalne umjetničke prakse.

Poziv za sudjelovanje u izložbenom programu otvoren je prijavama svih autora_ica s prijedlozima općih glitch pisanih / vizualnih / audiovizualnih / zvučnih / mrežnih / multimedijskih / hipermedijskih djela, instalacija i intervencija.

Rok za aplikacije: 15.8.2021.
Zaključenje selekcije: rujan 2021.
Datum festivala: 2.-8.10.2021.

Smjernice aplikacijama za sudjelovanje u /’fu:bar/ skupnoj izložbi:

   • Dopuštene su tri aplikacije (individualnih djela ili serija djela); svaka u zasebnoj aplikacijskoj formi. Poveznice prema čitavim osobnim stranicama ili arhivama neće biti razmatrane kao djelo.
   • Poveznice prema djelima trebaju biti aktivne i ispravne od trenutka apliciranja do završetka događanja – najmanje do sredine listopada 2021. (molimo ne koristite usluge s vremenskim istekom poveznica).
   • Molimo pratite upute za pripremu djela ukoliko želite konkurirati za selekciju /’fu:bar/ postera (bilo koja veličina ili omjer između A2 i A4 formata, pri 300 DPI).
   • Vrlo malena djela bilo koje DPI vrijednosti i ona koja nisu odabrana za ispis mogu biti prikazana / projicirana.
   • Video djela trebaju biti konsolidirana (rekompresirana i pripremljena za prikazivanje u bilo kojem uređaju za video reprodukciju).
   • Ako možete/želite, priložite verziju djela optimiziranu za web; u protivnom ćemo ga potencijalno mi optimizirati.
   • Djelo treba biti u svojem završnom obliku (tj. finalne veličine, kvalitete, trajanja, itd.) kako bi moglo ući u postupak selekcije.
   • Obzirom da ne možemo autorima/cama financijski kompenzirati djela odabrana za izložbu, potičemo aplikacije starijih djela; recikliranu, reinterpretiranu i prenamijenjenu umjetnost.
   • Rezultati selekcije neće biti odaslani elektroničkom poštom, već će biti objavljeni na /’fu:bar/ mrežnoj stranici.

Festivalski program je otvoren i besplatan, kao i arhiviran te mrežno distribuiran.

[Poveznica za prijave]

Mrežna stranica festivala: fubar.space
Kontakt za upite: fubar@hacklab01.org

/’fu:bar/ je organiziran u partnerstvu udruge AKC i umjetničke organizacije Format C, uz podršku niza projektnih partnera. /’fu:bar/ 2021. podržan je financijskim sredstvima Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba, Grada Rijeke te sredstvima brojnih glitch art donatora/ica.

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content