PETAK 12.11.2021. OD 18.00

PROSTRIJA JOGURT – AKC MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na izvedbu The Almost, autorice Danje Buchard, u petak 12.11.2021. od 18.00 sati prostoriji Yogurt, Pierottijeva 11, u Medici
Nelinearna bajka o Micro NOWS-ima je performativno poetsko istraživanje o tome kako se suptilna dinamika moći odvija u prostoru, odnosi i koncipira poput uspjeha i neuspjeha. Predstava poziva publiku da istražuje koncepte granica i suptilnog izražavanja moći kroz intimno istraživanje narativa o bliskosti i udaljenosti. Pomno promatrajući društvene mikrofenomene kao što su uspjeh i neuspjeh, prostor između redova ili dezorijentacija, izvedba predlaže spekulativno ispitivanje načina na koji su društvene tkanine tkane i kako njihovi uzorci utječu i redizajniraju. Izvedba će kombinirati tekst, zvuk i video u formatu zajedničkog istraživanja prostora izvedbe kao eksperimentalne platforme.
Danja Burchard, rođena 1991. u Njemačkoj, umjetnica je, dramaturginja, kreativna producentica i istraživačica uma, trenutno živi u Bergenu, Norveška. Danjin rad temelji se na njihovim interesima za nebinarno razmišljanje i percepciju svijeta i izazovne patrijarhalne strukture – bilo kroz maštu, istraživanje praznina i propusta, u jeziku ili fizičkim gestama i intervencijama u raznim arhitekturama. Nedavno se Danja fokusirala na pisane/izvedbene radove kao što su The ALMOST (2020.) i The Space Between The Lines (SBTL) (2020.–2021., u razvoju) gledajući različite potencijale ‘još nedefiniranog’, također povlačeći paralele s konceptima kao što su kao ‘neuspjeh’ i ono što se smatra ‘uspješnim’ ponašanjem ili postignućima.

Ulaz na prezentaciju je besplatan. Radi ograničenog broja mjesta rezervirajte svoje mjesto na: subscena@attack.hr

Rezidencija i izvedba realizirane su u sklopu Subscena programa.
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Cirkorama, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju.
Program Subscena financijski su omogućili Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.
ENG

A Non-Linear Fable of Micro NOWS’s
is performative poetic exploration of how subtle power dynamics unfold in space, relations r concepts such as success and failure. The performance invites the audience to explore concepts of boundaries, and the subtle expression of power through an intimate exploration of narratives of closeness and distance. By looking closely at social micro-phenomena such as Success and Failure, the Space Between the Lines or desorientation the performance proposes a speculative interrogation of how social fabrics are woven and their patterns impacted and re-designed. The performance will combine text, sound and video in the format of a shared exploration of the performance space as an experimental platform.

Danja Burchard, born 1991 in Germany, is an artist, dramaturg, creative producer, and researching mind, currently based in Bergen, Norway. Danja’s work is informed by their interests in non-binary thinking and perceptions of the world and challenging patriarchal structures — it be through imagination, investigating the gaps and glitches, in language, or physical gestures and interventions in various architectures. Recently Danja focused on written/performative works such as The ALMOST (2020) and The Space Between The Lines (SBTL) (2020–2021, in development) looking at the different potentials of the ‘yet undefined’, also drawing parallels to concepts such as ‘failure’ and what is considered ‘successful’ behavior or achievements.
Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content