Nevidljivi tekst je radionica s temom -jezika- kao motiva i izvora za kreiranje digitalne umjetnosti, i obrađuje postupke i prakse uporabe pisane riječi kao katalizatora vizualne ekspresije.
Jednostavnim postupcima kolažiranja i zapisivanja digitaliziranog teksta, te intervencijama u naizgled asemičkom kôdu datoteke stvarati ćemo kaleidoskopske osobne kompozicije u ravnopravnom dijalogu s računalom.

Istražiti ćemo softverske mogućnosti pretraživanja, kopiranja, uništavanja i arhiviranja tekstualnih zapisa u svrhe kreiranja vlastitog komunikacijskog jezika u sferi digitalne umjetnosti, na području između vidljive i nevidljive riječi.

[ < nt > se provodi kao dio programa [hacklab01], a prvi puta je održan usklopu programa Barutana 015, održanog u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek.Kulturpunkt ]


na radionici ćemo dotaknuti teme >
postupci – proces – praksa (čitanje i pisanje / uporaba riječi i slova u vizualnoj umjetnosti) | istraživanje | cut&paste / kolažiranje (aditivne metode) | sintaksa kôda & sintaksa jezika | hidden data <vs> metadata | asemičko pismo | informacija i značenje | mašinska poezija | asemički instruction based-art u prisnom odnosu čovjek-računalo | pisana riječ kao vizualna ekspresija

  • tehnike za kreiranje >
    screenshot i interpolacija | tekstualno uređivanje slika – ASCII „poezija“ & .BMP | text to speech & .RAW
  • alati >
    IrfanView | WordPad / Notepad++ / Sublime Text | translate.google | ImageJ

Prijave nisu obavezne, ali su poželjne, na:dina@formatc.hr
Polaznici trebaju ponijeti: osobno računalo ; misaone bilješke o literaturi koju želite koristiti, toleranciju na tuđe ; prazan browser.

  • ciljane skupine >
    studenti likovnih akademija ; dizajneri ; srednjoškolci (posebice umjetnička, grafička i tehnička usmjerenja) ; autodidakti umjetnosti ; svi zainteresirani za eksperimente na području digitalne i tekstualne ekspresije.

voditeljica >
Dina Karadžić [ www.formatc.hr/j3d1n4 | DOB : 1986 | BFA+MFA @ ALU Zg : -2012. | @ art org Format C : 2014.-]

Rođena 1986., magistrirala na ALU Zg 2012.
Od 2014. suosnivačica i umjetnička voditeljica umjetničke organizacije Format C, organizacije s fokusom na suvremenom umjetničkom istraživanju i suradničkom stvaralaštvu.
Aktivno (su)djeluje u području suvremenih transdisciplinarnih i edukativnih praksi; izlaže u području vizualne, digitalne i internetske umjetnosti; radila u poljima stop-animacije i autorskog oblikovanja likova, te freelance ilustracije.

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content