U PETAK 17.06.2022. u 19.00 sati
FILMSKI STUDIO MEDIKE (Pierottijeva 11)
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na prezentaciju rada u nastajanju ŠUM OBRISA od Huga Barangera, 17.05.2022. u 19.00 u filmskom studiju Medike.
Šum obrisa je evoluirajuća i generativna zvučna šetnja. Na njega utječu objekti spojeni na okolni WIFI. Ovaj zvučni komad pokreće Sniffy. To je digitalni instrument koji je umjetnik sam dizajnirao za stvaranje polifonije u stvarnom vremenu iz WIFI signala. Šum obrisa je rad u tijeku. Razvijat će se tijekom dvotjednog boravka u Medici. Tijekom ova dva tjedna Hugo je radio na izradi zvučnika u ruksaku kako bi se mogao kretati po sustavu emitiranja i putem zvuka izvještavati o razvoju WIFI aktivnosti u dijelu grada.
********************************************
SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Cirkorama, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. SubScena potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja izvedbe te razvija i promovira eksperimentalne strategije za privlačenje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa.
Cjelogodišnji izvedbeni program SubScene počiva na lokalnim, regionalnim i međunarodnim autonomnim, ne-institucionalnim i tržišno neopterećenim produkcijama, koprodukcijama, gostovanjima te rezidencijalnim boravcima umjetnika/ca i umjetničkih skupina.
Program Subscena financijski su omogućili Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.
www.facebook.com/subscena
attack.hr/subscena/
scroll down for english
///
SubScena for theater, performing arts and other hybrids invites you to the presentation of the emerging work NOISE OUTLINES by Hugo Baranger, 17.05.2022. at 19.00 in the film studio of Medica.
Outline noise is an evolving and generative sound walk. It is affected by objects connected to the surrounding WIFI. This soundtrack is powered by Sniffy. It is a digital instrument that the artist himself designed to create real-time polyphony from WIFI signals. Outline noise is work in progress. It will be developed during a two-week stay in Medica. For two weeks, Hugo worked on making speakers in his backpack so that he could navigate the broadcast system and report on the development of WIFI activities in the part of the city via sound.
********************************************
SubScena for theater, performing arts and other hybrids is a non-profit project implemented in partnership by the Autonomous Cultural Center Attack and Cirkorama, with the aim of affirming and connecting avant-garde and experimental performing artists from Croatia, the region and the world, regardless of genre, style and period. they belong. SubScena encourages any artistically justified, radical or subtle, process of creating a performance, and develops and promotes experimental strategies to attract new audiences and establish contemporary artistic discourse.
The year-round SubScene performance program is based on local, regional and international autonomous, non-institutional and market-free productions, co-productions, guest appearances and residencies of artists and art groups.
The Subscene program was financially supported by the City of Zagreb – City Office for Culture, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the Kultura Nova Foundation and the National Foundation for Civil Society Development.
www.facebook.com/subscena
attack.hr/subscena/

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content