English

U bliskoj suradnji programa Inquiry Inc.[2020] i projekta hacklab01 – pozivamo na sudjelovanje u Pivilion produkciji namijenjenoj organizacijama, kolektivima, nezavisnim kustosi/ca/ma, umjetnicima/cama koji/e svoje kulturne projekte, umjetničke web arhive i/ili digitalne umjetnine žele predstaviti u decentraliziranom postavu kontinuirane skupne izložbe #pivilion_dot_net*.

Pivilion je operativni sustav baziran na niskobudžetnom hardveru i slobodnom softveru otvorenog koda te distribuirana internetska mreža nezavisnih umjetničkih hipermedijskih arhiva. Teme oko kojih se Pivilion osniva su – preispitivanje raznih modusa i ethosa digitalnih (sintetskih i digitaliziranih) umjetnina; njihove distribucije, licenciranja i vlasništva te materijalnosti digitalne umjetnosti, prekarnosti i produkcije, digitalnih (infra)struktura, mrežne promocije i anonimnosti, …

Cilj Pivilion projekta u 2020. godini jest podržati produkciju niza mrežnih izložbi, a koje će kritički i praktično nastaviti graditi hrvatsku darknet mrežu autonomnih arhiva i umjetničkih repozitorija digital(izira)ne umjetnosti.

Odazivi za sudjelovanje u projektu bit će zaprimani kontinuirano, do kraja 2020. godine i/ili do isteka projektnih sredstava. U okviru projekta a po evaluaciji i prihvatu aplikacije – organizatori osiguravaju (A) simbolične honorare (1000HRK bruto2) autori/ca/ma koji/e sami/e kreiraju nova djela u obliku web stranice, uz osnovnu tehničku i savjetodavnu podršku organizatora *ili* (B) besplatnu produkciju i distribuciju autorske galerije s predpostojećim djelima aplikanta/ice, a na mrežnoj opremi organizatora.

U svrhu uspješne aplikacije potrebno je na e-mail hello@formatc.hr dostaviti osnovne informacije o predlagači/ca/ma (biografiju, životopis) i kratak opis (narativ i vizuale) projekta koji bi bio postavljen na Pivilion sustavu.

* Cjelovita aktualna #pivilion_dot_net izložba postavljena je na darknet platformi za digitalnu umjetnost na Tor mreži, i moguće ju je sagledati pomoću Tor preglednika, putem poveznice: pivilionumi6b3kg.onion/pavilion

***

#pivilion_dot_net produkcija je Format C i AKC, u 2020. podržana financijskim sredstvima Zaklade “Kultura Nova”, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba. Pivilion projekt podržan je resursima Akademie Schloss Solitude, u okviru rezidencijalnog programa 2018., a u 2019. dio je decentraliziranog bijenala digitalne umjetnosti – The Wrong te izložbenog programa zgrade Scheier.

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content