www.attack.hr/faki/

FAKI XIV 21-23.05. @AKC MEDIKA
FESTIVAL ALTERNATIVNOG KAZALIŠNOG IZRIČAJA, ZAGREB

ŠTO JE FAKI?
FAKI (Festival Alternativnog Kazališnog Izričaja) neprofitan je kazališni festival s naglaskom na subverzivne kazališne marginalce. Organizira ga već 14 godina Attack!, nekad Autonomna tvornica kulture, danas Autonomni kulturni centar.

TKO SU SUBVERZIVNI KAZALIŠNI MARGINALCI?
Grupe i pojedinci koji prakticiraju kazališni izričaj, ali ih je nemoguće svrstati u postojeći pravac, kazališnu kuću, ili pokret, ili u bilo koji sustav binarnih opozicija. Sadržajna poveznica je subverzija koja šokira, upozorava, ili naprosto komentira dominantnu kulturu kazališnim i srodnim jezicima.

FAKI JE NEPROFITAN, ŠTO TO ZNAČI?
Svi kazališni programi su besplatni, festival ne ostvaruje profit i svi prihodi namijenjeni su ispunjavanju financijskog plana koji je u naprijed definiran. FAKI ovisi o donacijama i raznim oblicima pokroviteljstva. Organizacija je otvorena za sponzorske pregovore, ali s naglaskom na neprofitni karakter festivala koji je nespojiv s uvriježenim obicima oglašavanja velikih sponzora. FAKI ne honorira izvođače.

FAKI OTKRIVA ALTERNATIVU KAZALIŠTU KAKVO POZNAMO
Povezivanjem različitih marginalnih/off skupina nastaje razmjena ideja i stilova. Za vrijeme festivala, grupe i pojedinci razvijaju svoj izričaj inspirirani jedni drugima. FAKI nije samo festival već je i okupljanje. Okupljanje zbog osvajanja javnog prostora i njegovog kontaminiranja alternativnim sadržajem.

O ATTACK!-U
Attack! je nestranačka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga građana koja stvara i širi kulturnu i političku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajući prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama koje vode slobodnom društvu.

WHAT IS FAKI?
FAKI (Festival of Alternative Theatrical Expression) is a non-profit theater festival that supports subversive and marginal theater projects. The festival is organized by the Autonomous Cultural Center ATTACK! (formerly Autonomous Culture Factory). This is the 14th year FAKI is taking place.

WHAT ARE SUBVERSIVE AND MARGINAL THEATER PROJECTS?
Any groups or individuals that practice some form of theater but are impossible to fit existing streams, directions or movements. What connects these is subversion: it can shock, warn or simply comment on the dominant culture using the language of theater.

FAKI IS NON-PROFIT, WHAT DOES THAT MEAN?
All theatre programs are free. The festival does not make profit. All income is used to cover the expenses according to the yearly financial plan. FAKI is funded through donations and sponsorships. FAKI is open to all sponsors, but its non-profit character does not favor the advertising of very big sponsors. FAKI does not provide fees for performers.

FAKI IS LOOKING FOR AN ALTERNATIVE TO THE THEATER WE KNOW
When different marginal groups get together, ideas and styles are mixed and exchanged. During the festival, groups and individuals transform through mutual inspiration. FAKI is not only a festival, it’s a gathering: a gathering for the occupation of public space and its contamination by alternative expression.

ABOUT ATTACK!
ATTACK! is a non-partisan, non-profit, non-governmental, voluntary citizens’ association that creates and spreads alternative culture, politics and economy. ATTACK!s goal is to give publice space and a creative voice to everyone who is dedicated to change on local level that leads to a free society

PROGRAM >>>>>>>>>>

PETAK 20.05. //PREDIGRA
11:00 RADIONICA TIJELO: UTOPIJA
22:00 RETRO MEDIKA  (party)
SUB/SAT 21.05.
17:00 RADIONICA JA I MOJE TIJELO
17:00 BOOLOLOOLA
19:30 HELEN CERINA-FAKNESS SELFDESTRUCTION ANTICLIMAX
20:00 AMBROSIA-PASIVNI PUŠAČI
21:15 BUTHOPIA COLLECTIVE-MUTATIONS
22:00 BOOLOLOOLA
22:00 MINISTARSTVO PSIHODELIJE EPIZODA FAKI (party)
NED/SUN 22.05.
11:00 RADIONICA: “KAZALIŠTE POTLAČENIH”
12:00 BUVLJAK
17:00 RADIONICA GLAZBA I POKRET
19:30 KAZALIŠTE IVAN GORAN KOVAČIĆ – DVA ŽIGOLA
21:00 KVAKA 23: FAJFERAL TV SHOW
22:15 ROMANO DAUTANAC: FRKI PREDSTAVLJA KUĆNI TEATAR ŠKRIPZIKL
23:00 NEZAVISNA TEPSIJA (party)
PON/MON 23.05.
16:00 RADIONICA: TEHNIKE GLUME MIHAILA ČEHOVA
19:00 RADIONICA VCR
21:00 KAZALIŠTE IVAN GORAN KOVAČIĆ-GOLI U PAPRU
22:00 VEDRAN GRAČAN The estranged metamorphosis of the untitled unity#
23:00 MARMELADA (party)

PETAK 20.05. //PREDIGRA >>>>

TIJELO: UTOPIJA RADIONICA
Tijelo:Utopija Radionica promišlja relacijsku poziciju naših tijela spram koncepta utopije. Utopija u ovom pogledu je prikazana kao učeni proces nadilaženja fizičkih granica tijela, bez zanemarivanja sociološkog aspekta te transformacije, tj. transgresije. Što jest i što nije, definiramo putem novih metoda razumjevanja sebe  kroz transformiranje pokreta tijela i uma.
Urban Butoh:
Roberto Romero Zudaire-Jordi Arqu
11h, 180kn, trajanje: 5h

BODY: UTOPIA WORKSHOP
Body: Utopia Workshop explores the relational position of our bodies to the concept of utopia. Utopia in this realm is presented as a guided process of overcoming the physical limitations of the body without ignoring the sociological aspect of this transformation/transgression. What is and what is not, is answered through new methods of understanding oneself by transforming the movement of body and mind.
Urban Butoh: Roberto Romero Zudaire-Jordi Arqu
11h, 180kn, duration: 5h

RETRO MEDIKA /party
EXTRA 2000 (Travnik)
Prije nego uplovimo u FAK-ijev svijet modernih izvedbenih umjetnosti, prisjetimo se zajedno kako je započinjala moderna muzika davnih 60-tih, kad je rock nastajao,
za Beatlesima vrištale cure, Stonesi se kreveljili, djeca preko bare nosila cvijeće u kosi i brijala na mir, a kod nas se budili Vokalno Instrumentalni Sastavi.
Uz jedne od njih, bosanske rokere starije generacije, Extra 2000, koji ne prestaju svirati još od tih dana, zaplešimo uz zvukove iz kojih je sve kasnije niknulo.
Dress code – trapezice, jarke psihodelične boje, platformice, veliki ovratnici, razdjeljak, etno-prsluk, lenonice + … dodajte sami!
Prigodne projekcije i slušaona.
Peace!
od 22h, upad: 20kn

RETRO MEDIKA /party
EXTRA 2000 (Travnik)
Before we enter FAKI’s world of modern performing arts let us remember and never forget how did it all start with the modern music back in the 60’s, when the beatles caused global euphoria, the stones yelled and made mug faces, when the american youth fought with flowers in their hair for global peace and love and when the people here started getting all that atmosphere mainly through many vocal-instrumental groups – so called VIS.
Let’s dance together with one of the original ones from that time, who never stopped playing, rock band from bosnia Extra 2000 to the sounds that were the main ground for all later music.
Dress code – boho pants, vivid psychedelic colours, platform shoes, boots, leather/ethno vests, lennon eyeglasses, hippy hair (get a wig:), + …..add something.
Peace!
start 22h, entrance: 20kn

SUBOTA 21.05. >>>>

RADIONICA JA I MOJE TIJELO
Naglasak radionice je na upoznavanju vlastitog tijela i pokreta, otkrivanju mišića i dimenzija našeg tijela kojih nismo svjesni u svakodnevnom životu te proučavanju svog odnosa prema prostoru i ljudima u našoj okolini.
Polaznici se mole da ponesu 2 (para) čistih hulahopki/čarapa po osobi.
od: 17h , trajanje: 2h, upad: 0kn

ME, MY BODY AND I
The emphasis of this class is on getting to know your own body and movement, discovering muscles and dimensions of our body of which we aren’t aware of in our daily life and exploring our relation towards space and people in our surroundings.
Please bring two pairs of nylons per person.
start: 17h  duration: 2h, entrance: 0kn

BOOLOLOOLA
Koristeći različite elemente performansa, fizičkog i vizualnog kazališta, kao i klauniranja, mimike i plesa, Boololoola uranja u svijet progresije stranih i  nadrealističnih slika-snova koje otkrivaju potrebu čovjekove duše za unutarnjim mirom i harmonijom, pritom istražujući različite razine emocionalne osjetljivosti.
Apsurdnost svakodnevnog života, odnosa i prostora između, te razlike između iracionalnih i racionalnih misli i djelovanja razrađeno je kroz princip odnosa dvoje kontraverznih likova iz izgubljenih svjetova koji predstavljaju ljudski svakodnevni život: čovjek u odjelu tipka hipnotičke rečenice, žena na rubu histeričnog smjeha; dva muškarca plaću od ljubavi, ritualno zaplitanje tijela, nevina igra djece, prostor pun svjetlosti!
od: 21:00, upad: 0kn

BOOLOLOOLA
By using different elements of performance, physical and visual theatre, clowning, mime, and dance, Boololoola delves into the world of a series of strange and surrealistic dream pictures which expose the search of the human soul for inner peace and harmony, exploring different levels of emotional tension.
Absurdity of everyday actions, relationships, and the space in between, the difference between irrational and rational thoughts and actions, the mind set of what is tangible and what is not is explored through the principle of two controversial characters from dissolving worlds which represent the human in everyday life: a man in a suit typing hypnotic sentences, a woman balancing on hysterical laughter, two men crying for love, a ritualistic tangling of bodies, the innocent playing of children, a room full of light.
start: 21:00, entrance: 0kn

HELEN CERINA-FAKNESS SELFDESTRUCTION ANTICLIMAX
Spoj empatije i crnog humora. Djevojka polugola u kartonskoj kutiji izvodi naizgled štetne radnje. Duga pauza nakon pada čini publiku napetom. Je li ovo što se sada desilo bilo predviđeno ili nije? Gledatelji postaju svjedoci.
od 19:30h, upad: 0kn

HELEN CERINA-FAKNESS SELFDESTRUCTION ANTICLIMAX
A work of empathy and dark humor. A girl half naked in a cardboard box, performs apparently harmful actions. A long pause after a fall makes the audience anxious. What happened was predicted or not? The observers become witnesses.
start: 19:30h, entrance: 0kn

AMBROSIA-PASIVNI PUŠAČI
Limene ploče, vibratori, šljunak i izrazi poput “krešendo” samo su neki od elemenata koje ambrosia koristi u svojem audio vizualnom performansu. “Art and sonic performance” ga nazivaju naši bliski susjedi koji su se vec pokazali u dobrom svijetlu na prošlome Fakiju.
od: 20h, upad: 0kn

AMBROSIA-PASSIVE SMOKERS
Steel plates, vibrators, pebbles and expresions like “crescendo” are just a few of elements that are Ambrosia uses in its audio-visual performance. “Art and sonic performance” is the name that is being used by our close neighbours, who have already presented themselves in the best possible way during the previous Faki.
start: 20h, entrance: 0kn

BUTHOPIA COLLECTIVE-MUTATIONS
plesači: Roberto Romero Zudaire, Miguel Angel Camarero, Migui Mandala Sol
muzičari: German Caro Larsen
video tehničar: Jordi Arqu
dizajn i produkcija: Collective BUTOHPIA
Butohpia Collective je eksirementalni izvedbeni kolektiv iz Barcelone. Članovi kolektiva potječu iz različitih disciplina unutar izvedbenog žanra (cirkus, kazalište, Butoh ples), stoga finalni produkt je inspiriran interdisciplinarnim tumačenjima jedne teme—Mutacije. Tema je protkana istraživanjem sličnosti između prirode performansa i ljudske naravi, kroz koju kolektiv promišlja, preispituje i zaključuje, te predstavlja svoje shvaćanje performativnog jezika s obzirom na mutacije unutar našeg okruženja.
od: 21:15, upad: 0kn

BUTHOPIA COLLECTIVE-MUTATIONS
dancers: Roberto Romero Zudaire, Miguel Angel Camarero, Migui Mandala Sol
musician: German Caro Larsen
video technician: Jordi Arqu
designed and produced by: Collective BUTOHPIA
Butohpia Collective
is an experimental collective of performing artists based in Barcelona. The members of the collective originate from different disciplines within the performing genre (circus, theatre, and Butoh dance), hence the final product is inspired by the interdisciplinary takes on one subject: Mutations. The theme is embedded in the exploration of the similarities between the nature of performance and the human nature, through which the collective tries to research, analyze, and present the understanding of the language of performance regarding the ongoing mutations within our surroundings.
start: 21:15, entrance: 0kn

MINISTARSTVO PSIHODELIJE EPIZODA FAKI /party
Trance floor: DJane Mrnjara, Pupilla music Live, Dj Cyberho + more
Dub floor: Čupi, Vibronics dj set, Dub live + more
Ministarstvo psihodelije sa ponosom najavljuje kolaboraciju između 2 moćna stila undeground glazbe (trance, dub) i festivala alternativnog kazališnog izričaja. Potpuno nove dekoracije (Ivana Zubović) jaka VJ postava, dva jaka live acta i mnoštvo već potvrđenih zvijezda kao i nekoliko sviježe nasjeckanih rajčica.
od 22h, upad:20kn

NEDJELJA 22.05. >>>>

RADIONICA: “KAZALIŠTE POTLAČENIH”
Kako se kazalištem oduprijeti tlačiteljima?
Kroz radionicu ćemo se upoznati sa nekim od tehnika Kazališta potlačenih. Kroz igre i vježbe ispitati ćemo našu svakodnevicu i naš položaj unutar nje.
Svi su dobrodošli!
od: 11h, trajanje: 2h, upad: 0kn

WORKSHOP: “THEATRE OF THE OPPRESSED”
How to use theatre to fight the opressors?
Learn some basic technics of theatre of the oppressed. Through games and exercises we will examine our everyday life and our place in it.
All are welcome.
start:11h, duration: 2h, entrance: 0kn

BUVLJAK/FLEE MARKET
Kupujte prodajte i uživajte u vege roštilju!
12-16h

RADIONICA GLAZBA I POKRET
Glazba i ples sastavni su dio ljudske kulture od samih početaka. Njihova međusobna povezanost je fascinantna i nepobitna. Kako zvuk i ritam potiču naše tijelo na reakciju, tako je i ples u tišini zapravo odgovor na našu unutarnju glazbu koju gledatelj žudi čuti.
Radionica se bavi ispitivanjem spomenute povezanosti te tjelesnim prikazom glazbe i elemenata koji sudjeluju u njenom stvaranju.
Polaznici se mole da ponesu kuhače, vilice, noževe, tave ili neki glazbeni instrument.
od: 17h, trajanje:2h, upad: 0kn

MUSIC AND MOVEMENT
Music and dancing are an integral part of human culture from its very beginning. Their mutual connection is fascinating and undisputable. As rhythm and sound provoke our body to react, thus is dancing in silence actually a response to the dancer’s inner music which the spectator yearns to hear.
This workshop is about questioning the connection mentioned above and the display of music and elements that produce it with the use of our body.
Please bring big wooden spoons, metal knifes and forks, pans or some musical instrument.:)
start: 17h, duration:2h, entrance: 0kn

KAZALIŠTE IVAN GORAN KOVAČIĆ – DVA ŽIGOLA Charles Bukowski
dramaturgija i režija: Mario Kovač
scenografija i kostimi: Zrinka Nedeljković
ton: Velimir Kačurov
glume: Dinko Vujević, Marko Movre, Zrinka Antičević, Matija Major, Mario Kovač, Marijana Matoković, Danijela Kobeščak
Uz dužno poštovanje iznimkama, muško-ženski odnosi su najčešća tema
brojnih drama, predstava, filmova…
Proglašavan ženomrscem, alkoholičarom, ženskarošom u jednu ruku, te
iskusnim, talentiranim i beskompromisno iskrenim u drugu, Charles Bukowski je u tom smislu
jedna od istovremeno najhvaljenijih i najosporavanijih ličnosti.
Sastavljena od dijelova njegovih osam kratkih priča iz različitih
zbirki, predstava “Dva žigola” naš je pokušaj da zaronimo u mutne vode
muško-ženskih odnosa bez pretencioznosti kojom bi tražili odgovore na
pitanja koja nas muče od zore čovječanstva naovamo niti sa ambicijom
da pomirimo ove dvije “zaraćene” strane.
Naši ciljevi znatno su skromniji: želimo samo otkriti smisao života te
naša skromna otkrića podijeliti sa publikom!
od: 19:30h, upad 0kn

THEATRE  IVAN GORAN KOVAČIĆ – TWO GIGOLO’S  Charles Bukowski
With all due respect to exceptions, the male/female relationship is the most prevalent theme or a plot to numerous dramas, theatre plays, movies…. Labeled as a misogynistic, alcoholic womanizer on one hand, and an experienced, talented, uncompromising genius on the other, Charles Bukowski is one of the most criticized and praised writers. Composed of eight short stories from various collections, the play ォTwo Gigolo’sサ, represents a dive into the shady waters of male/female relationships, without pretension to seek for answers to a timeless questions of humanity, nor with the ambition to make peace among the two. We are much more humble than that; discover the meaning of life, and share it with the audience!
start: 19:30h, entrance: 0kn

Romano Dautanac: FRKI predstavlja Kućni teatar Škripzikl
FRKI predstavlja izvođače, glumce i glazbenike “Kućnog teatara Škripzikl” (jedan od njih je i pobjednik Antitalent showa!). Tu se na okupu mogu vidjeti: spektakularni TV voditelj, pjesnik, pantomimičar, klaun i mnogi drugi. Raskošni kostimi! Šljive i kruške! Svaki put novo i posebno!
Predstava koja se jednom gleda, a cijeli život pamti, priča i prepričava!
od: 22.15h, upad:0 kn

Romano Dautanac: FRKI represents Home theatre Škripzikl
duration: 30-40 min (depending on audience)
Frki presents performers, actors and musicians  of the “Home theatre Škripzikl”(one of them is the winner of Antitalent show!). Here you can see in one place: a spectacular TV presenter, a poet, a pantomimist, a clown and many others. Luxurious costumes! Plums and pears! Every time new and special! The Show which you watch once but remenber , narrate and keep retelling throughout  your life!
start: 22.15h, entrance: 0kn

NEZAVISNA TEPSIJA /party
Nezavisna tepsija neće vas zasititi, neće vam niti ponuditi jelo, ali vas je spremna nahraniti vrhunskim specijalitetima rootsa i duba, a to koliko ćete se zabaviti zavisi o vama.
od 23h, upad:0 kn

PONEDJELJAK 23.05. >>>>

Radionica: tehnike glume Mihaila Čehova
Baza tehnike glume Mihaila Čehova leži u pokretima te se sastoji od nekoliko elemenata:
kvaliteta gline, kvaliteta plutanja, kvaliteta lebdenja, kvaliteta zračenja. Tehnike glume se sastoje i od raznih igara pa ćemo nerijetko probuditi u sebi zaboravljeno dijete jer na kraju krajeva glumci/ice igraju predstave.
od:16h, trajanje: 3h, upad: 0 kn

Workshop: Acting techniques of  Mihail Čehov
The basis of the acting technique of Mihail Čehov lies in movement and is comprised of several elements:  The quality of clay, the quality of floating, the quality of levitating, the quality of radiating. The acting techniques are also made up of different games so we will be able to revive in ourselves the forgotten child  because the actors/actresses at the end of the day play the plays.
start:16h, duration: 3h, entrance: 0 kn

RADIONICA VCR
Nagli razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (televizija, internet, mobiteli) u zadnjih 30 godina ubrzao je protok informacija i omogućio nam svakodnevnu dostupnost ogromne količine podataka što je značajno izmijenilo naše živote. Ubrzan životni ritam, hiperprodukcija, stres, izgubljenost u moru informacija i mogućnosti dovodi do pitanja poput: „Što je napredak?“, „Čemu težiti?“, „Koje su prave vrijednosti?“ , „Kako izabrati?“, „Koji je optimalan tempo mog života?“. „Trebam predah, trebam disati.“
Koristeći tijelo kao odraz informacijsko-komunikacijskih tehnoloških funkcija pokušat ćemo prikazati duh našeg doba.
od: 19h, trajanje: 2h, upad: 0 kn

VCR
Expansive burst of Information and Communication Technology (TV, internet, cell phones) in the last 30 years has accelerated the flow of information in the world and enabled us to have daily access to a vast amount of data. That has changed our lives significantly. Fast living, hyperproduction, stress, being lost between tonness of information and possibilities brings us to the questions such as „What is progress?“, „Towards what to aspire?“, „What are the real values?“, „How to choose?“, „Which is the optimal pace of my life?“. „I need a break, I need to breath“.
Using our body as a reflection of ICT functions we will try to show the spirit of our time.
start: 19h, duration: 2h, entrance: 0 kn

KVAKA 23: FAJFERAL TV SHOW
Fajeferal TV show je kazališni video performans koji obuhvaća komunikaciju glumac-projektor, elemente gotik plesa, sinkronizacije te neuspješnu formu stand up komedije.
od 20:00h, upad: 0 kn

KVAKA 23: FAJFERAL TV SHOW
Fajeferal TV show is theatrical video performance which includes communication of actor-projector, elements of ghotic dance, synchronizations and an unsuccessful form of stand up comedy.
start: 20:00h, entrance: 0 kn

KAZALIŠTE IVAN GORAN KOVAČIĆ-GOLI U PAPRU
Društveno politička satira koja se bavi pitanjem: Koliko ljudi stane u staklenku od papra?
Stane ih dovoljno uz uvjet da primijenite opasnu djelatnost ili opasnu radnju. U tom slučaju možete odgovarati, ali samo ako vas uhvate! A ako vam uđu u trag, ponovna upotreba opasne djelatnosti ili radnje biti će potpuno opravdana jer u našem društvu cilj opravdava sredstvo!
od: 21:00h, upad:0kn

THEATAR IVAN GORAN KOVAČIĆ-NAKED IN PEPPER
A social political satire in wich the main question is: How many people can fit into a pepper jar?The answer is plenty if you are willing to apply a dangerous activity or a dangerous act. In that case you could be accountable, but only if you are caught! And if they find you, re-enacting the dangerous activity or act will be fully justified because in our society, the end justifies the means!
start: 21:00h, entrance: 0kn

VEDRAN GRAČAN
The estranged metamorphosis of the untitled unity
start: 22:00h, entrance: 0kn

VEDRAN GRAČAN
Otuđena metamorfoza neimenovanog jedinstva
od: 22:00h, upad: 0kn

MARMELADA /party
To da šečer dolazi na kraju nije tajna. Ako ne volite palačinke ili marmeladu moći ćete uživati u glazbi koju će vam posluživati Vrx i Zmayo.
23h, 0kn

– – –

ORGANIZATOR: ATTACK
PARTNER: AKC MEDIKA, POGON JEDINSTVO
SPONZORI: MINISTARSTVO KULTURE RH, GRAD ZAGREB

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!