02.- 05. 05.2022. od 18.00
INFOSHOP/KNJIŽNICA PIPPILOTTA, MEDIKA
Attackova tvornica poziva sve zainteresirane na prijavu u proljetnom ciklusu na radionicu izrade plakata/vizuala i osnova rada u digitalnim programima za obradu.
Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a prijave su obavezne ispunjavanjem upitnika na sljedećem linku: bit.ly/3vdPJWU, zaključno s 30.04. u 12. sati.
Program se odvija u prostorima udruge u Mediki, Pierottijeva 11.
Radionica izrade plakata (vizuala) i upoznavanja rada u digtalnim programima za obradu namijenjena je polaznicima/cama zainteresiranima za vizualne umjetnosti i grafički dizajn, a koji/e žele naučiti izrađivati vizualne identitete i rad u programima za uređivanje istih. U današnjem suvremenom društvu sve je veća potreba za znanjem iz digitalnog dizajna i dostupnih programa, kako bi se promovirali programi/proizvodi kroz Internet oglašavanje, društvene mreže i sve druge modele modernog promoviranja. Ova radionica fokusira se na izradu vizualnih identiteta za kulturne programe i programe u kreativnim industrijama. Znanje izrade dizajna vizuala je korisno posjedovati zbog približavanja ideje određenih programa publici. Kroz motive, boje i poruku najbrže se postiže interes među publikom za određeno događanje, program, proizvod. Takvo znanje je primjenjivo na dnevnoj bazi, od dizajniranja pamfleta, letaka, časopisa, fanzina, plakata, etiketa za razne proizvode, dizajna internetskih stranica, pa sve do dizajniranja logotipa za udruge, firme i druge organizacije.
Radionica će kroz 4 termina polaznicima/cama dati osnovna teorijska, kreativna i praktična znanja. Tako će polaznici/e biti upoznati s osnovama korištenja Photoshopa, formatima fotografija, navigacijom kroz Photoshop i upoznavanje s izbornicima. Izrađivati će se kolaži kao prijedlozi vizualnih rješenja, obrađivati i korektirati boje i kontrasti. Polaznici/e će dobiti znanje o rezoluciji, rezanju, korigiranju, transformiranju, warping i promjeni veličine slika. Upoznati će se sa alatima za selektiranje kao što su Marguee, Lasso i Brush i konceptom nedestruktivne obrade fotografija. Obraditi će se i dio koji uključuje rad sa slojevima layerima uz rad s efektima.
Voditelj radionice: Igor Atlija
**************************************************************************
Attackova tvornica, program je Autonomnog kulturnog centra Attack, a financijski je podržana od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!
Skip to content