SubScena otvoreni poziv 2018

Kontinuirano otvoren poziv SUBSCENE ZA KAZALIŠTE, IZVEDBENE UMJETNOSTI I OSTALE HIBRIDE

SUBSCENA THEATRICAL, PERFORMANCE AND HYBRID ART continuously OPEN CALL for PROJECTS

Kratki opis: SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride novopokrenuti je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Udruga Cirkorama unutar AKC Medika. Subscena je nastala prvenstveno s ciljem pružanja umjetničkih rezidencija umjetnicima i kolektivima iz Hrvatske, regije i Europe kako bi proizveli novo umjetničko djelo, dijeleći životni i radni prostor s drugim umjetnicima.Projekt je neprofitnog karaktera, a za cilj ima afirmiranje i povezivanje avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. Razvija i promovira eksperimentalne strategije za privlačenje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa. SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja izvedbe.

SubScena je DIY profesionalno volontersko kazalište koje razumije i njeguje potrebe kazališnog tima dok stvara predstavu. Funkcionalni, opremljeni prostor za probe i izvedbu, profesionalni tehnički tim, inspirativni umjetnički kontekst i dramaturgija kuće koja kreativno orijentira te formira umjetničku kvalitetu izvedbene scene koja predstavlja nova djela – glavnina je sadržaja prema kojem će biti usmjerene sve aktivnosti vezane uz realizaciju programa SubScene

Duži opis – Nakon petogodišnjeg uspješnog rada Žonglerske dvorane i Filmskog studija te održavanja Festivala alternativnog kazališnog izričaja u AKC Medika, odlučili smo formirati novu izvedbenu i multimedijalnu scenu u Zagrebu, koja će otvoriti svoje tehnički opremljene i brojne site-specific prostore izvedbenim umjetnicima koji nemaju gdje eksperimentirati, vježbati i nastupati, a potrebna im je tehničko-dramaturški strukturirana okolina koja afirmira heterogenu publiku i druge umjetnike. S dosadašnjim iskustvom organizacije i realizacije brojnih domaćih, regionalnih i međunarodnih izvedbenih projekata, festivala, radionica i konferencija, uvidjeli smo također veliki nedostatak prostora koji bi kontinuirano podržavao rad umjetničkih kolektiva koji ne dijele mjesto prebivališta, već se privremeno okupljaju na rezidencijalnim boravcima u češće privatnim, a rjeđe profesionalnim angažmanima.Vremensko-prostorne okolnosti tada ograničavaju kvalitetu posvećivanja zametku ideje i njenom razvoju kroz kolektivnu interakciju i potporu novom djelu. SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride nastala je s ciljem pružanja umjetničkih rezidencija suradnicima i kolektivima iz Hrvatske, regije i Europe koji se okupljaju kako bi proizveli novo umjetničko djelo, dijeleći životni i radni prostor ne samo međusobno, već i s drugim umjetnicima koji su se okupili s istim ciljem.
Pružamo tehnički i izvedbeno opremljen rezidencijalni i izvedbeni umjetnički prostor grupama i pojedincima koji njeguju istraživački i eksperimentalni duh u izvedbi. Podupiremo kreativne napore izvedbenih umjetničkih grupa i umjetnika/ica u nastajanju te međugradske i međunarodne suradnje i produkcije koje ostvaruju novo zajedničko iskustvo iznad granica svoje geografske, nacionalne, vjerske, rodne i etničke pripadnosti. Cilj nam je osnažiti nezavisnu underground izvedbenu DIY scenu u Hrvatskoj, regiji i šire putem prostora za rezidencije i međunarodne suradnje, te produkcija i izvedbi. Želimo poduprijeti izvedbene umjetnike/ice na istraživanje i kreiranje novih izvedbenih formi i pružiti istima ‘pozornicu’ za prezentiranje rada u javnosti te omogućiti publici aktivno promišljanje izvedenog kroz diskusije i komunikaciju s umjetnicima/ama.

Misija – Stanje na umjetničkoj izvedbenoj sceni pokazuje ozbiljnu potrebu za DIY profesionalnim kazalištem koje će udomiti domaće i strane istraživačke duhove koji se predano bave kazališnim i izvedbenim medijem, želeći u svom radu kanalizirati društvenu, kulturnu i političku problematiku u kojoj žive, a nemaju prostorne, tehničke i moralne uvjete za uspostavljanje novog izvedbenog kolektiva u svojim lokalnim zajednicama. Želimo napraviti i predstaviti kazalište koje je anarhističko, eksperimentalno, provokativno, osobno, reakcionarno, neprofitno i subverzivno. S obzirom da smo sami nastali kao napor DIY kolektiva, jer u gradu nije postojala infrastruktura koja bi podržala naše umjetničke prakse okrenute nezavisnim, kritičkim, istraživačkim i političkim načelima i metodama stvaranja, svjesni smo da problem infrastrukture i nedostatka resursa i poticaja alternativnim umjetnicima u vidu sufinanciranja njihovih projekata i besplatnog prostora za istraživanje, rezultira nepostojanjem publike za eksperimentalne forme izvedbenih izričaja. Umjetnik teško dolazi do publike, ako nije vidljiv u medijima što proizvodi problem mladim i neafirmiranim umjetnicima, dok sam umjetnik postaje podložan utjecajima komercijalne kulture što nerijetko oštećuje njegove kreativne napore te ga fiksira u sigurnost i profitabilnost oblika dominantne institucionalne kulture, reducirajući tako snagu njegovog umjetničkog djela.

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja. SubScena zagovara demokratičnost i interdisciplinarnost unutar dominantnih oblika izvedbenih formi i žanrova. Edukacija i poticanje mladih na bavljenje kazalištem kao jednom od etički obojenih umjetnosti koja uvijek reagira na stvarnost te kao kolektivnom umjetnošću koja podrazumijeva socijalni kontakt i raznolikost, predstavlja jedan od glavnih razloga osnivanja SubScene. Povezujemo umjetnike i umjetničke kolektive, služeći kao međunarodna platforma koja omogućuje istraživanje i predstavljanje kazališnog rada.

Veza između kulture, umjetnosti i političkih praksi uspostavlja se svaki dan. Društveni eksperiment usmjeren prema proizvodnji osobnog iskustva drugih modela življenja te ostvarivanja zajedništva, obrađen umjetnički i sociološki, približava umjetnika, takazvanog drugog, zajednici. Spaja svjetovne principe s duhovnima, produbljuje razumijevanje stranog i različitog te omogućuje produktivnu interakciju koja će otvoriti prostor stvaranju novih univerzalnih ideja, takvih da ih je nemoguće apstrahirati iz mjesta u kojem su nastale. Umjetnost eksperimenta mora biti provedena dosljedno, rizik i profanacija su u prirodi takvog mišljenja te im se pojedinac odupire kao manama ličnosti, nespreman biti dijelom procesa o čijem ishodu ništa ne može pretpostaviti.

dfd681a1-ffec-4ebd-ad50-ef151a69cf1d

Vizual: Clémence Caillouel, work-in-progress, 23.3.2016.