VODA ZA ŽIVOT

Radoslav Pažameta, Bolivija, 2009.

Dokumentarni film na španjolskomjeziku, DVD Video, traje 40 minuta.

Za vrijeme drugog mandatavlade generala Huga Banzera  Suareza(1997-2001) sa zakonom broj 2029 iz 1997 godine, otvorila se je mogućnostučestvovanja privatnog sektora u eksploataciji voda. Koncesija u La Pazu jedodijeljena firmi Aguas de Illimani, podružnici francuske tvrtke SUEZ u 1997godini, i u Cochabambi Aguas de Tunari, podružnici tvrtke Biwater i Bechtel, u 1999godini.

Rat za vodu je popularni nazivza seriju protesta u Cochabambi, treći grad u Boliviji, između siječnja itravnja 2000 godine.  Nakon ekonomskog isocijalnog kolapsa u zemlji, raskinuo se ugovor sa Aguas de Tunari.

U 2006 godini MAS (Pokret kaSocijalizmu) je dobio izbore i Evo Morales je izabran za Predjednika. „Voda nesmije biti privatan biznis jer, ako se pretvori u robu, krše se ljudska prava.Voda i vodne zalihe moraju biti javni servis“ rekao je Evo. Vlada Eve Moralesaje objavila zakon o vodnom servisu i otpadnim vodama koji se zove „Voda zaŽivot“.

Program za razvoj PASAAS jefinanciran sredstvima Europske Unije sa 50 milijuna EU i bio je aktivan između2004 i 2009 godine.  PASAAS je omogućio50 različitih projekata u svih 9 Bolivijskih županija. U Projekt su biliuključeni Europska Kooperacija, Multinacionalna Država Bolivija, MinistarstvoOkoliša i Voda, Vice ministarstvo osnovnih servisa, Župne uprave, Općine,Kooperative za vodu i korisnici.

Dokumentarac „Voda za Život“,realiziran je kao nezavisni  diokvalitativne evaluacije Projekta PASAAS, i napravljen je 2009 godine.

Mjesta na kojima smo realiziralidokumentarac su: El Alto (sub urbano područje La Paza), Roboré – naselje uistočnoj Boliviji,  Los Chacos – Suburbano područje u Santa Cruzu, i naselje 1 Maj u predgrađu Cochabambe.

Korisnici i mjesta na kojima seprimijenio Projekt i njegov utjecaj na okoliš, registrirani su neposredno naterenu. Gledaoci mogu suditi o promjenama u kvaliteti života  i utjecajima novih politika za pomoć usektoru, o primijenjenoj strategiji i akcijama projekta PASAAS i ostalihsudionika.

Imaš nadopunu, ispravak, bolje fotke, galeriju / video / dojam? Klikni ovdje i javi nam!